TMT Motor

TMT DFSK4110T

TMT DFSK4110T

Kích thước: 7m x 2m x 1.8m