TMT ZB5024D - E4

Hình ảnh xe


Thùng xe


Màu xanh

Ngoại thất


Nội thất


Động cơ khung gầm