Công văn gửi các Đại lý về việc Giá công bố các loại xe TMT tải nhẹ Euro 2 và Euro 4. (Công văn từ số 444/TMT-TTBHg đến số 445/TMT-TTBHg ngày 03/6/2020)

Sự kiện - Khuyễn mãi
04/06/2020 10:17

Công văn gửi các Đại lý về việc Giá công bố các loại xe TMT tải nhẹ Euro 2 và Euro 4. (Công văn từ số 444/TMT-TTBHg đến số 445/TMT-TTBHg ngày 03/6/2020)

Công văn gửi các Đại lý về việc Giá công bố các loại xe TMT tải nhẹ Euro 2 và Euro 4. (Công văn từ số 444/TMT-TTBHg đến số 445/TMT-TTBHg ngày 03/6/2020) .

Công văn số 444. Tải tại đây!

Công văn số 445. Tải tại đây!

Tin khác