Danh sách Xe

TMT ST371120D (6x4)

Tải Trọng: 12.300 KG

TMT DAISAKI - 3,5 Tấn

Tải trọng : 3.450 Kg

Tổng tải trọng: 6.050 Kg

TMT ST371160D (8X4)

Tải Trọng: 15.800 KG

TMT ZB7050D EURO4

Tải trọng : 5.000 Kg

Tata Ultra T7

Tải trọng : 1.900 KG Thùng dài 4,3m và 6,3m

Tổng tải trọng < 5 Tấn

TMT ST336180T

Tải trọng: 17.700 KG

TMT KC13280D

Tải trọng : 6.950 Kg