Công bố thông tin số 289 ngày 16/4/2020 về việc Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Duy Hiếu

Thông báo
16/04/2020 17:30

Công bố thông tin số 289 ngày 16/4/2020 về việc Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Duy Hiếu

Công bố thông tin số 289 ngày 16/4/2020 về việc Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nguyễn Duy Hiếu. Tải tại đây!

Tin khác