Công bố thông tin số 729/TB-TMT-HĐQT ngày 12/08/2020 về việc thay đổi CTHĐQT công ty Cổ phần TMT

Thông báo
13/08/2020 11:45

Công bố thông tin số 729/TB-TMT-HĐQT ngày 12/08/2020 về việc thay đổi CTHĐQT công ty Cổ phần TMT

Công ty Cổ phần TMT Motor công bố thông tin Ông Bùi Văn Hữu thôi chức danh chủ tịch HĐQT và bầu Ông Bùi Quốc Hưng là Chủ tịch HĐQT. Chi tiết xem tại đây

Tin khác