Công bố thông tin số 856/TB-TMT-HĐQT ngày 23/09/2020 về việc đính chính giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính
23/09/2020 11:22

Công bố thông tin số 856/TB-TMT-HĐQT ngày 23/09/2020 về việc đính chính giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2020

Công bố thông tin số 856/TB-TMT-HĐQT ngày 23/09/2020 về việc đính chính báo cáo giải trình BCTC 6 tháng đầu năm 2020. Tải thông tin tại đây

Tin khác