Công văn số 39/TMT-TTBHg ngày 19/01/2019 về việc khắc phục triệt để các lỗi tồn tại của xe TATA SUPER ACE EURO II và hỗ trợ giá bán đối với xe EURO IV.

Sự kiện - Khuyễn mãi
24/01/2019 09:44

Công văn số 39/TMT-TTBHg ngày 19/01/2019 về việc khắc phục triệt để các lỗi tồn tại của xe TATA SUPER ACE EURO II và hỗ trợ giá bán đối với xe EURO IV.

Công văn số 39/TMT-TTBHg ngày 19/01/2019 về việc khắc phục triệt để các lỗi tồn tại của xe TATA SUPER ACE EURO II và hỗ trợ giá bán đối với xe EURO IV. Tải tại đây!

Tin khác