Công văn số 754/TMT-TTBHg-TCKT ngày 25/9/2019 về việc quy định thống nhất giá bán tối thiểu đổi với các loại xe ben Sinotruk Euro 5 cabin HW76 cầu 5.73 cho Khách hàng tại từng miền: Bắc, Trung, Nam trên phạm vi toàn quốc.

Sự kiện - Khuyễn mãi
25/09/2019 13:03

Công văn số 754/TMT-TTBHg-TCKT ngày 25/9/2019 về việc quy định thống nhất giá bán tối thiểu đổi với các loại xe ben Sinotruk Euro 5 cabin HW76 cầu 5.73 cho Khách hàng tại từng miền: Bắc, Trung, Nam trên phạm vi toàn quốc.

Công văn số 754/TMT-TTBHg-TCKT ngày 25/9/2019 về việc quy định thống nhất giá bán tối thiểu đổi với các loại xe ben Sinotruk Euro 5 cabin HW76 cầu 5.73 cho Khách hàng tại từng miền: Bắc, Trung, Nam trên phạm vi toàn quốc. Tải tại đây!

Tin khác